Wednesday, October 13, 2010

PEMERENGGANAN DAN TEKNIK MENSTRUKTUR IDEA

MENCARI DINAMIK POLITIK KAMPUS

AYAT TESIS (objektif keseluruhan)
Fenomena ini menyaksikan bagaimana golongan muda yang vokal dan lantang dapat menyatakan pendirian mereka. Tindakan agresif dalam menyuarakan pandangan ini juga memperlihatkan sifat mereka yang idealis. Hal ini juga dibantu dengan tahap pendidikan dan akses maklumat yang mereka perolehi.


AYAT TOPIK (objektif setiap perenggan)
antara contoh :

1.pilihan raya kampus
Pemilihan pada kali ini disifatkan agak 'panas' kerana isu pelaksanaan e-undi di Universiti Malaya (UM). E-undi sebelum ini sudah dilaksanakan di kampus Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Islam Antarabangsa (UIA).

2.terima cadangan
Pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sendiri bersedia menerima apa jua pandangan bagi memantapkan pelaksanaan pemilihan MPP. Menteri juga sudah menyatakan kesediaannya untuk menerima mana-mana memorandum daripada pelajar asalkan ia dikemukakan dengan tertib dan aman.

3.label calon
Larangan melabelkan calon yang bertanding dalam pemilihan MPP pernah diluahkan oleh bekas Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi ketika beliau menjawat Timbalan Perdana Menteri...


PERENGGAN DEDUKTIF (dimulakan dengan umum diakhiri dengan khusus)
antara contoh:

1.pilihan raya kampus
umum: pemilihan MPP pada kali ini yang dilansungkan di semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) nampaknya sudah berakhir...

khusus: penggunaan e-undi di UM dilihat satu yang amat baru dan menarik perhatian banyak pihak. Isu seperti keyakinan kepada sistem, ketulusan pemilihan dan undi adalah rahsia pengundi menjadi topik utama yang dibahaskan...

2.terima cadangan
umum: pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sendiri bersedia menerima apa jua pandangan bagi memantapkan pelaksanaan pemilihan MPP...

khusus: pihak universiti wajar mengambil ikhtibar dan mencari jalan untuk memperbaiki kelemahan jika ada... misalnya wajar menjadi contoh kepada pilihan raya umum kerana ia berlangsung dalam 'gedung ilmu'...

3.label calon
umum: larangan melabelkan calon yang bertanding dalam pemilihan MPP pernah diluahkan oleh bekas Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi...

khusus: perpecahan di kalangan pelajar... pemilihan MPP,wajar diperbaiki...kepada ahli MPP yang berjaya dan diamanahkan, penuhilah kepercayaan itu sebagai satu taklif...pada mereka yang kurang bernasib baik, kegagalan bukanlah penutup kepada perjuangan untuk membela kebajikan pelajar...


PERENGGAN INDUKTIF (dimulakan dengan khusus diakhiri dengan umum)
contoh:

pengalaman baru
-khusus: sebanyak 13 kerusi dipertandingkan iaitu lima kerusi diperuntukan bagi kawasan kampus, manakala lapan kerusi diagihkan bagi kawasan fakulti...Dilaporkan 81 peratus sudah turun mengundi pada 3 Febuari lalu.

-umum: jika sebelum ini pelajar dikatakan bersosial dalam lingkungan rakan etnik yang sama saja, label seperti proaspirasi dan promahasiswa ini dikhuatiri menjarakkan lagi rantaian sosial antara mereka.


PERENGGAN DEDUKTIF KOMPLEKS (dimulakan serta diakhiri dengan ayat topik)
contoh:
Fenomena ini menyaksikan bagaimana golongan muda yang vokal dan lantang dalam menyatakan pendirian...hal ini dibantu dengan tahap pendidikan dan akses maklumat yang mereka perolehi.
Negara kita tidak terlepas dalam situasi ini. Dalam konteks di Institusi
Pengajian Tinggi (IPT), kewujudan pelajar...menyentuh soal kepimpinan negara.
Dalam hal ini, sukar untuk kita membayangkan MPP tanpa suara lantang daripada pelajar. Bagaimanapun, kelantangan itu...yang ada hanyalah pertembungan idea dan pemikiran.


PERENGGAN PENGENALAN
-dalam perenggan pengenalan, teknik yang digunakan adalah kontras masa. Contohnya,
Fenomena 'the angry young man' atau golongan muda yang marah-marah adalah satu keadaan yang biasa berlaku dalam mana-mana negara di dunia.


PERENGGAN PENUTUP
tiada didapati dalam laporan ini.


PERENGGAN TRANSISI
contoh:
jika ia berlaku, kita mampu membangunkan kedinamikan politik kampus yang mempunyai potensi lebih baik. Mungkinkah ini satu inovasi yang perlu dilaksanakan?


PERENGGAN DIALOG
contoh:

1.pilihan raya kampus
seperti kata Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin
"pelaksanaan e-undi sewajarnya tidak boleh dipertikaikan terutama dalam era ledakan maklumat dan penggunaan teknologi..."

2.label calon
diluahkan oleh bekas Perdana MEnteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi
"saya pasti label seperti ini tidak wajar diteruskan apatah lagi calon yang bertanding adalah atas tiket individu..."


3 CIRI PERENGGAN YANG BAIK

i.kepautan
-tiada kepautan.

ii.kejelasan
-pengalaman baru
sebanyak 13 kerusi dipertandingkan iaitu lima kerusi diperuntukan bagi kawasan kampus, manakala lapan kerusi diagihkan bagi kawasan fakulti...Dilaporkan, 81 peratus sudah turun mengundi pada 3 Febuari lalu.

iii.kesatuan
-label calon
larangan melabelkan calon yang bertanding dalam pemilihan MPP pernah diluahkan oleh bekas Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi ketika beliau menjawat Timbalan Perdana Menteri, ...perpecahan di kalangan pelajar sebelum, menjelang dan pasca pemilihan MPP wajar diperbaiki...ahli MPP yang berjaya diamanahkan, penuhilah kepercayaan itu sebagai satu taklif...pada meraka yang kurang bernasib baik, kegagalan bukanlah penutup kepada perjuangan untuk membela kebajikan pelajar...


TEKNIK PENSTRUKTURAN IDEA
antara contoh:

i.teknik perbandingan/analogi
-Fenomena 'the angry young man' atau golongan muda yang marah-marah adalah satu keadaan yang biasa berlaku...

ii.fungsi
-Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) yang diadakan setiap tahun boleh dijadikan contoh terbaik bagaimana pertembungan idea dan pemikiran wujud meskipun ia berlaku dalam keadaan yang terkawal. Perbezaan...meraih sokongan misalnya adalah sebahagian daripada rutin menarik yang mewarnai pemilihan MPP saban tahun.

iii.teknik petikan
-diluahkan oleh bekas Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi
"saya pasti label seperti ini tidak wajar diteruskan apatah lagi calon yang bertanding adalah atas tiket individu...perpecahan di kalangan pelajar sebelum, menjelang dan pasca pemilihan MPP wajar diperbaiki...ahli MPP yang berjaya diamanahkan, penuhilah kepercayaan itu sebagai satu taklif...pada meraka yang kurang bernasib baik, kegagalan bukanlah penutup kepada perjuangan untuk membela kebajikan pelajar..."

No comments:

Post a Comment